Kiến nghị xây dựng đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh

M.ĐỨC |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam kiến nghị với Quốc hội về chủ trương phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến kiến nghị Quốc hội về chủ trương cho Quảng Nam xây dựng Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để trồng cây sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn; thực hiện trên diện tích rừng tự nhiên thuộc phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Ngoài ra đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, bổ sung nội dung cho thuê môi trường rừng để trồng cây sâm Ngọc Linh và dược liệu trên diện tích rừng tự nhiên thuộc phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

UBND tỉnh cho rằng, việc thực hiện Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để trồng cây sâm Ngọc Linh và dược liệu và sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp sẽ góp phần triển khai thuận lợi Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) đến năm 2030 và Đề án phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

TAGS