Kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp còn khoảng 56.000 tỷ đồng

N.L |

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, sau khi thực hiện gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng cho chủ sử dụng lao động và người lao động, kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vẫn đảm bảo gấp 2 lần tổng mức chi của năm trước liền kề, còn khoảng 56.000 tỷ đồng. Đây là mức kết dư tốt, đảm bảo an toàn.

Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, đời sống người dân, việc làm của người lao động, nhất là những người đang tham gia BHTN và chủ sử dụng lao động tham gia BHTN gặp rất nhiều khó khăn thì việc Quỹ BHTN hỗ trợ cho họ là chính sách nhân văn, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Người lao động và chủ sử dụng lao động được hỗ trợ theo đúng nguyên tắc “có đóng có hưởng”, góp phần giải quyết khó khăn lúc dịch bệnh phức tạp. 

TAGS