Bạn cần biết

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2024

P.V 09/06/2024 09:42

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/06/2024 đến ngày 21/06/2024 với nội dung như sau:‎

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 15/6/2024 (5h30 - 15h30)

Trạm Tam Xuân 1-9, Tam Xuân 1-4, Tam Tiến 11, Tam Tiến 2, Tam Tiến 12, Tam Tiến 22, Tam Tiến 1, Tam Tiến 9, Tam Tiến 8, Tam Tiến 16, Tam Tiến 23, Tam Tiến 10, Tam Tiến 14, Tam Tiến 13, Tam Tiến 6, Tam Tiến 18, Tam Tiến 7, KDL Cát Vàng, Tam Tiến 3, Tam Tiến 19, Tam Tiến 4, Tam Tiến 17, Tam Tiến 15, Tam Tiến 5, Tam Hòa 13, Tam Hòa 9, Tam Hòa 14, Tam Hòa 11, Phước Thành 4, Phước Thành 1, Tam Hòa 12, Trường Phẩm, Trần Quang Tùng, Tấn Toàn, Tam Hòa 10, Phước Thành 3, Ngọc Hải, Phước Thành 2, Nguyễn Thị Luận 1, Bùi Văn Hóa, Nguyễn Thị Luận 2, Tam Hải, KDL Min T1, Khu nuôi trồng TS Tam Tiến, Tam Tiến 20, Tam Tiến 24, Tam Tiến 25

Ngày 20/6/2024 (7h00 - 10h00)

Trạm Tam Anh 3-4

Ngày 20/6/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Nam Định

Ngày 20/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Tam Anh Nam 3

Ngày 21/6/2024 (05h00-05h30 và 11h30-12h00)

Một phần xã Tam Nghĩa; Sân Bay Chu Lai

Ngày 21/6/2024 (05h00 - 12h00)

Trạm UB Tam Nghĩa, UB Tam Nghĩa 2, Tịch Tây, Long Phú, Tam Nghĩa 3, Long Phú 2, An Thiện, Tam Nghĩa 4, Ngô Văn Minh

Ngày 21/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Khương Quang

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 15/6/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm tiên Cảnh 1, Tiên Cảnh 9 xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 16/6/2024 (5h00 - 12h30)

Xã Tam An; thôn Phú Yên, Thạch Hòa, Đàn Long, Đàn Trung, Đàn Hạ xã Tam Đàn

Ngày 16/6/2024 (5h00-6h00 và 11h00-12h30)

Trạm Tam Dân 6, Tam Dân 7, CCN Đồi 30 GĐ 3, CCN Phú Thịnh, U-World Sport, FM Sports Leisure, T3 TTHC Phú Ninh, T4 TTHC Phú Ninh, T7 TTHC Phú Ninh, Tam Vinh 2, Tam Vinh 5, Tam Vinh 8, Tam Vinh 10, Nhà máy nước Phú Ninh, Mỏ đá Thái Bình 2, Mỏ đá Chà Ró, BHXH huyện Phú Ninh, Tam Vinh 12, Tam Thành 1, Tam Thành 2, Tam Thành 3, Tam Thành 4, Tam Thành 5, Tam Thành 6, Tam Thành 7, Tam Thành 10

Ngày 16/6/2024 (5h00 - 12h30)

Xã Tam Phước; thôn Xuân Định; trạm T1 TTHC Phú Ninh, T2 TTHC Phú Ninh, T5 TTHC Phú Ninh, T6 TTHC Phú Ninh, Bệnh viện Phú Ninh, Nhà văn hóa Phú Ninh, NHNN Phú Ninh, Kho bạc Phú Ninh, Công an huyện Phú Ninh, Tam Thành 8, Tam Thành 9, Tam An 3-2, Đài D PKKQ

Ngày 16/6/2024 (5h00 - 17h00)

Trạm Tam An 3-2, Xuân Trung

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 15/6/2024 (06h30-07h00 và từ 12h00-12h30)

Xã Trà Giác

Ngày 15/6/2024 (6h30 - 12h30)

Xã Trà Giáp, Trà Ka

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 20/6/2024 (9h00 - 10h45)

Trạm Thôn 1 Trà Leng

Ngày 20/6/2024 (13h30 - 15h45)

Trạm UB Trà Dơn

Ngày 21/6/2024 (06h00-06h30 và 11h00-11h30)

Xã Trà Tập

Ngày 21/6/2024 (6h00 - 11h30)

Xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Don, Trà Nam, Trà Linh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 15/6/2024 (5h00 - 11h30)

Một phần xã Bình Dương

Ngày 16/6/2024 (5h00 - 12h30)

Trạm Bình An 1, Bình An 2, An Thành 1, An Thành 2, Bưu cục Quán Gò, Trạm Vinfast Bình An, Vinfast Bình An 2, Xăng dầu Bộ tư lệnh, Dừng chân Bình An, Bơm Thái Nam, Bình An 3

Ngày 16/6/2024 (15h30 - 17h15)

Trạm KDC Bình Hải

Ngày 17/6/2024 (7h00 - 11h30)

Trạm Bình Giang 2/2

Ngày 17/6/2024 (9h45 - 11h00)

Trạm T1 Trà Đóa

Ngày 17/6/2024 (13h30 - 15h15)

Trạm T3 Bình Đào, T1 Bình Hải

Ngày 17/6/2024 (15h30 - 17h15)

Trạm T2 Bình Hải

Ngày 18/6/2024 (6h00 - 9h15)

Trạm Ngọc Sơn 1

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 15/6/2024 (7h00 - 17h00)

Xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa

Ngày 19/6/2024 (7h00 - 17h00)

Trạm Thôn 3 Bình Sơn, Bình Sơn 6

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 19/6/2024 (7h30 - 11h00)

Trạm Khối 1 Khâm Đức

Ngày 19/6/2024 (13h30 - 15h30)

Trạm Lao Mưng 2

Ngày 21/6/2024 (7h00 - 11h00)

Trạm Phước Năng 4

Ngày 21/6/2024 (13h30 - 16h00)

Trạm T4 Làng Mừng

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 18/6/2024 (5h00 - 17h00)

Thôn Hòa Mỹ, Hòa Dưỡng xã Quế Xuân 2

Ngày 18/6/2024 (6h30 - 8h30)

Thôn Phù Sa xã Quế Xuân 1

Ngày 18/6/2024 (13h00 - 14h30)

Thôn Xuân Phú xã Quế Xuân 1

Ngày 18/6/2024 (15h00 - 16h30)

Tổ dân phố Yên Lư TT Hương An

Ngày 18/6/2024 (16h45 - 18h00)

Thôn Hưng Yên TT Hương An

Ngày 19/6/2024 (6h30 - 8h30)

Một phần thôn Đại Lộc xã Quế Minh

Ngày 19/6/2024 (9h00 - 11h00)

Thôn Thắng Tây xã Quế An

Ngày 19/6/2024 (13h00 - 14h30)

Thôn Phước Ninh xã Quế Thuận

Ngày 19/6/2024 (15h00 - 16h30)

Thôn Phước Thượng xã Quế Thuận

Ngày 19/6/2024 (16h45 - 18h00)

Thôn Xuân Quê 2, một phần thôn Lộc Thượng 1 xã Quế Long

Ngày 20/6/2024 (6h00 - 17h00)

Thôn Tây Nam xã Quế Mỹ

Ngày 21/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Dưỡng Mông xã Quế Xuân 1

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 15/6/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần thôn Lang Châu Nam xã Duy Phước

Ngày 17/6/2024 (6h00 - 12h00)

Thôn Thuận An xã Duy Nghĩa; xã Duy Hải

Ngày 19/6/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần thôn Xuyên Tây 1 TT Nam Phước; một phần thôn Phú Lạc xã Duy Hòa

Ngày 21/6/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần thôn Lang Châu Nam xã Duy Phước; một phần KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước; trạm Bàn Sơn

Ngày 21/6/2024 (13h00 - 17h00)

Một phần thôn Vân Quật xã Duy Thành

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 17/6/2024 (7h00 - 11h00)

Một phần khối Hà Quảng Bắc, Viêm Đông phường Điện Dương

Ngày 18/6/2024 (6h00 - 17h00)

Một phần khối Tân Khai, Hà Bản phường Điện Dương

Ngày 18/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần khối Hà My Trung phường Điện Dương

Ngày 20/6/2024 (6h00 - 14h00)

Một phần khối Hà My Đông A phường Điện Dương

Ngày 20/6/2024 (6h30 - 15h30)

Hợp tác xã nông nghiệp Điện Thọ 1

Ngày 20/6/2024 (7h00 - 10h00)

TLHĐM Nhị Dinh 3 xã Điện Phước

Ngày 20/6/2024 (13h30 - 16h00)

Một phần khu phố chợ Vĩnh Điện

Ngày 21/6/2024 (6h30 - 11h30)

Khối 1 phường Vĩnh Điện

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 16/6/2024 (6h00 - 17h00)

KS Phước Thịnh

Ngày 16/6/2024 (8h30 - 10h30)

KS Hải Huy

Ngày 17/6/2024 (8h00 - 10h30)

Một phần khối Sơn Phô 2 phường Cẩm Châu

Ngày 18/6/2024 (10h15 - 11h30)

Một phần khối An Thắng, An Định phường Minh An

Ngày 18/6/2024 (13h15 - 16h30)

Một phần khối Tân Thanh, Tân Hòa phường Tân An; một phần khối Xuân Hòa phường Cẩm Phô

Ngày 18/6/2024 (15h30 - 17h00)

Một phần khối An Định, An Thăng phường Minh An

Ngày 20/6/2024 (8h45 - 10h15)

Một phần khối An Tân, An Bàng phường Cẩm An

Ngày 20/6/2024 (10h30 - 12h00, 13h30 - 15h00 và 15h15 - 16h45)

Một phần thôn Bến Trễ xã Cẩm Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 17/6/2024 (7h00 - 8h30)

Trạm Thị trấn 4

Ngày 17/6/2024 (9h00 - 10h30)

Trạm Thị trấn 1

Ngày 17/6/2024 (13h30 - 15h00)

Trạm UB Đại Nghĩa 3

Ngày 17/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Hòa Tây

Ngày 18/6/2024 (6h30 - 9h00)

Trạm Hòa Đông

Ngày 18/6/2024 (7h00 - 8h30)

Trạm Mỹ Tân

Ngày 18/6/2024 (9h00 - 10h30)

Trạm UB Đại Hồng

Ngày 18/6/2024 (13h30 - 16h30)

Trạm Mỹ Thuận 2

Ngày 18/6/2024 (13h30 - 15h00)

Trạm Đại Hồng 6

Ngày 18/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm Đại Hồng 7

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 19/6/2024 (7h45 - 11h15)

Tổ dân phố Pà Dấu 2 thị trấn Thạnh Mỹ

Ngày 19/6/2024 (12h45 - 16h15)

Thôn Ngói xã Cà Dy

Ngày 20/6/2024 (7h00-7h30 và 11h30-12h00)

Xã La Dê

Ngày 20/6/2024 (7h00 - 12h00)

Xã La Ê, Ch' Chun

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 15/6/2024 (7h00 - 11h30)

Thôn ARầng xã A Xan

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO