Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

GIA KHANG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 189/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành văn bản sẽ giúp hạn chế các vấn đề về ô nhiễm không khí
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn. Ảnh: GIA KHANG

UBND tỉnh yêu cầu các Sở TN-MT, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, GT-VT, TT-TT, GD-ĐT, KH-ĐT; Công an tỉnh; các huyện, thị, thành phố… có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu xử lý các hành vi cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường không khí.

Sở TN-MT chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, tăng cường tần suất quan trắc môi trường không khí trong chương trình quan trắc định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh; khẩn trương làm việc với Sở Tài chính, Sở KH-ĐT để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án “Lắp đặt hệ thống các trạm quan trắc khí thải tự động” đảm bảo cập nhật thông tin kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, theo dõi các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các sai phạm; thực hiện có hiệu quả việc công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường (trong đó có chất lượng không khí) định kỳ trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông; đồng thời gửi kết quả cho Bộ TN-MT và các cơ quan chuyên môn, báo chí theo dõi đưa tin. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại đến sức khỏe phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân biết phòng tránh.

Sở TN-MT khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở TT-TT thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam”, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hạ tầng kết nối phục vụ cho việc truyền dữ liệu về khí thải công nghiệp từ các cơ sở có lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục về Sở TN-MT, Bộ TN-MT nhằm quan trắc và kiểm soát các nguồn khí thải có lưu lượng lớn.

TAGS