Chính quyền - đoàn thể

Nam Giang: 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,34%

VĂN KHANH 08/06/2024 17:34

(QNO) - Theo UBND huyện Nam Giang, từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn huyện Nam Giang 3.370 hồ sơ (cấp huyện 150 hồ sơ, cấp xã 3.220 hồ sơ). Trong đó, đã giải quyết đúng và trước hạn 3.329/3.351 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,34%.

anh CCHC 1
Huyện Nam Giang họp đánh giá công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024 vào ngày 7/6. Ảnh: VĂN KHANH

Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 3.351/3.370 hồ sơ (cấp huyện: 146 hồ sơ; cấp xã: 3.205 hồ sơ), đạt tỷ lệ 99,44%. Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng đúng quy định, đảm bảo 100% cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp được cấp chứng thư số chuyên dùng. Tổng số văn bản xử lý đúng quy trình hệ thống 7.385 văn bản; tổng số văn bản có ký số điện tử: 7.382 văn bản đạt 95,7%.

anh CCHC 2
Bộ phận một cửa tại xã La Dêê, huyện Nam Giang. Ảnh: VĂN KHANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Giang: 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,34%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO