Giảm nghèo - An sinh

Nâng cao chất lượng chăm sóc người có công và người thuộc diện bảo trợ xã hội

DIỄM LỆ 24/04/2024 19:51

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024.

ansinh.jpg
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Ảnh: D.L

Kế hoạch trên nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đối tượng thụ hưởng của chính sách là người có công, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.

ansinh2.jpg
Việc chăm sóc, bảo vệ đối tượng yếu thế đã được quan tâm bằng nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh: D.L

Khi triển khai kế hoạch phải đạt được mục tiêu củng cố, đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cung cấp dịch vụ tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động - xã hội được nâng cao nhằm đảm bảo cho các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nhanh, kịp thời các dịch vụ y tế phù hợp theo hướng toàn diện, liên tục và hiệu quả. Lồng ghép các hoạt động tăng cường sức khỏe, phòng ngừa, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng kết hợp với các hoạt động trợ giúp xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đối tượng thụ hưởng, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội, giải quyết việc làm và phát triển bền vững.

Toàn tỉnh phấn đấu hết năm 2024, có tối thiểu 70% cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh bảo đảm đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục hồi chức năng cho đối tượng.

Tối thiểu 10% cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh thực hiện được ít nhất 80% hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của y tế tuyến xã.

100% đối tượng đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ lao động - xã hội được quản lý, theo dõi sức khỏe. Phối hợp triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử theo hướng dẫn của ngành y tế. Từng bước đầu tư, nâng cấp, mua sắm, hiện đại hoá trang thiết bị đối với các cơ sở chăm sóc sức khoẻ lao động - xã hội theo quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao chất lượng chăm sóc người có công và người thuộc diện bảo trợ xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO