Quy hoạch - Đầu tư

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai kế hoạch Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

VĂN TOÀN - NGUYỄN TRÀ 26/03/2024 09:54

(QNO) - Ngày 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ban, ngành, địa phương về kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh).

Cuộc họp được triển khai trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.
Cuộc họp được triển khai trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.T

Theo đó, kế hoạch bám sát chặt chẽ Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/1/ 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng lộ trình triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển của Quy hoạch tỉnh đã đề ra. Xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thống nhất từ nhận thức đến hành động trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Triển khai kế hoạch phải đảm bảo tính tuân thủ, tính kế thừa các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt; đảm bảo tính liên kết, thống nhất.

z5283227959831_f8fb81b587a458f66a50566bd5850113-1-.jpg
Ông Nguyễn Hưng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Hưng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nội dung chủ yếu kế hoạch tập trung vào hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch. Trong đó, triển khai rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng xây dựng, hoàn thiện thể chế của vùng, xác định những đề án trọng tâm, trọng điểm có ý nghĩa tạo đột phá cho phát triển vùng, phát triển ngành (cả nước) gắn với tư duy mở, cơ chế vượt trội, tập trung nguồn lực nhà nước đủ tầm mức cho kích hoạt, kết nối nguồn lực tư nhân, tạo tăng trưởng lan tỏa trong toàn vùng

Để triển khai thực hiện quy hoạch cần ưu tiên các dự án kết cấu hạ tầng có thể tạo sức lan tỏa lớn, có tính kết nối liên vùng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng của tỉnh (2 vùng – 2 cụm động lực - 3 hành lang phát triển). Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng của tỉnh trên cơ sở các công trình hạ tầng đã và đang được đầu tư dẫn dắt bởi các dự án đầu tư công, phát huy tối đa hiệu quả của các công trình hạ tầng đã được đầu tư...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị người đứng đầu các sở, ban, ngành, các địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc triển khai kế hoạch Quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ liên quan gửi các ngành, các địa phương rà soát, đối chiếu. Trong đó, lưu ý về triển khai bản đồ, tránh chồng chéo giữa các ngành, lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất. Bởi bản đồ là cơ sở pháp lý để cụ thể hóa các phần việc khi triển khai trong từng giai đoạn.

z5283229502145_fe726b1efefb6e89a04e5caa2461c733.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tập trung vào cuộc, tăng cường trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch Quy hoạch tỉnh. Ảnh: T.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý các cơ quan liên quan cần quan tâm đến thông tin dữ liệu, phụ lục danh mục quy hoạch, chương trình, đề án phát triển…, nhất là các danh mục, công trình ưu tiên đầu tư.

Liên quan đến nguồn lực, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn sàng lọc, đưa vào công trình các dự án động lực, tạo "mắt xích" cho sự phát triển; lưu ý danh mục đầu tư công trung hạn phù hợp với nguồn lực của ngân sách và xã hội…

Ngoài ra, với từng ngành, từng lĩnh vực phải có kế hoạch thực hiện các phương án phát triển ngành, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời thực hiện theo lộ trình, giai đoạn gắn với các đề án, chương trình phát triển phù hợp.

“Đối với kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, bền vững với tầm nhìn dài hạn” – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai kế hoạch Quy hoạch tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO