Gần 1,6 tỷ đồng bảo tồn và phát triển cây quế Trà My

NHÃ PHƯƠNG |

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, năm 2020 UBND tỉnh giao gần 1,6 tỷ đồng cho các ngành, địa phương liên quan thực hiện việc bảo tồn và phát triển cây quế Trà My.

Tại 4 huyện triển khai chương trình gồm Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn và Tiên Phước đã tiến hành trồng tập trung 175ha, trồng phân tán 260ha, hỗ trợ trồng xen canh xấp xỉ 91ha, chăm sóc 10ha rừng quế giống chuyển hóa và 83 cây quế trội. Đồng thời tổ chức gieo ươm quế tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn để phục vụ kế hoạch trồng quế năm 2020 với khối lượng hạt giống đã thu hái được vào cuối năm 2019 là 573kg.

TAGS