Nghiệm thu dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển bò thịt tại Hiệp Đức

P.GIANG |

(QNO) - Chiều nay 6/9, Sở KH-CN tổ chức họp hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đối với dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển bò thịt F2 từ phương pháp lai giữa bò đực BBB và bò cái lai Zêbu trên địa bàn huyện Hiệp Đức”.

Các đại biểu nghe thuyết minh báo cáo kết quả dự án. Ảnh: P.GIANG
Đại biểu nghe thuyết minh báo cáo kết quả dự án. Ảnh: P.GIANG

Dự án do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Đức chủ trì thực hiện, kỹ sư Trần Tam làm chủ nhiệm, Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Đức hỗ trợ ứng dụng công nghệ.

Dự án được triển khai dựa trên thành công đề tài cấp tỉnh “Ứng dụng công thức lai giữa bò đực BBB và bò cái lai Zêbu để tạo ra bê lai F2 nuôi thịt trên địa bàn huyện Hiệp Đức” từ năm 2016. Mục tiêu chung là chuyển giao, ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến để phát triển đàn bò thịt F2 từ phương pháp lai giữa bò đực BBB và đàn bò cái lai Zêbu có tại địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng bò thịt, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.

Nhóm thực hiện dự án đã chuyển giao 3 quy trình kỹ thuật lai giống, kỹ thuật nuôi bò lai hướng thịt, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng và sử dụng thức ăn cho bò cái sinh sản và bê lai BBB. Đồng thời đào tạo 15 cán bộ kỹ thuật nắm vững các quy trình, tập huấn kỹ thuật cho 300 hộ dân về quy trình kỹ thuật nuôi bò lai BBB hướng thịt và kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và sử dụng thức ăn cho bò cái sinh sản và bê lai BBB.

Ngoài ra, nhóm thực hiện dự án đã ứng dụng 3 quy trình kỹ thuật đã chuyển giao để xây dựng mô hình lai giống, sinh sản và nuôi hướng thịt đối với 300 bò con lai BBB đến 6 tháng tuổi.

Sau khi dự án kết thúc, cơ quan chủ trì sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyển giao, ban ngành, đoàn thể của huyện Hiệp Đức và UBND các xã tổ chức khuyến cáo, nhân rộng kết quả dự án đến các hộ chăn nuôi bò trên toàn huyện.

TAGS