Chính quyền - đoàn thể

Núi Thành chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

VĂN PHIN 04/06/2024 09:30

Những năm qua, Đảng bộ huyện Núi Thành không ngừng củng cố, xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

khen-thuong-xd-he-thong-chinh-tri-co-so.jpg
Núi Thành khen thưởng cá nhân, tập thể trong công tác xây dựng hệ thống chính trị. Ảnh: V.P

Tính đến tháng 3/2024, Đảng bộ huyện Núi Thành có 61 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc, gồm 22 đảng bộ và 39 chi bộ; trong đó có 223 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 5.400 đảng viên.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 02/2021 của Huyện ủy Núi Thành về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện (giai đoạn 2021 - 2025) đến nay, Huyện ủy đã đề ra nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy đã phân công huyện ủy viên, lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đứng điểm, dự sinh hoạt ở các TCCS đảng; đảng ủy viên các xã - thị trấn đứng điểm, phụ trách từng chi bộ trực thuộc gắn trách nhiệm để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm. Qua đó, một số đảng bộ xã và chi bộ thôn, khối phố hoạt động còn hạn chế trước đây đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Núi Thành đang thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp. Thực tiễn cho thấy, bí thư cấp ủy làm chủ tịch HĐND thì hoạt động của HĐND mạnh và hiệu quả hơn. Chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã, hiện trên toàn huyện có 3 xã, thị trấn (thị trấn Núi Thành, xã Tam Sơn, Tam Thạnh) thực hiện.

Qua thực tế, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đồng bộ, linh hoạt hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở huyện Núi Thành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Theo Bí thư Huyện ủy Núi Thành Nguyễn Tri Ấn, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói chung vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết của Đảng vẫn là khâu yếu.

Công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, thiếu gương mẫu. Tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng...

“Để tiếp tục thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Huyện ủy Núi Thành đề ra, nhằm xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh toàn diện, toàn Đảng bộ huyện phải nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng...” - ông Ấn cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Núi Thành chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO