Xã hội

Phương án xử lý nước thải của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình

NAM PHƯƠNG 02/03/2024 15:38

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND huyện Thăng Bình về phương án xử lý nước thải của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Theo đó, đối với dự án Quảng trường, Trung tâm văn hóa và các hạng mục khác (giai đoạn 1), UBND tỉnh thống nhất chủ trương UBND huyện Thăng Bình thực hiện phương án xử lý nước thải cho dự án bằng bể Bastaf 5 ngăn (ngoài các bể xử lý kỵ khí, có thiết kế bổ sung ngăn lọc, khử trùng nước thải) đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường trong thời gian chờ đấu nối vào Trạm xử lý nước thải tập trung đô thị Hà Lam.

UBND huyện Thăng Bình có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai thực hiện; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Hà Lam, trong đó bao gồm hệ thống thu gom, trạm xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch để thu hút đầu tư, phát triển đô thị, bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đối với nhóm các dự án khu dân cư và khai thác quỹ đất: UBND huyện Thăng Bình căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, thoát nước và xử lý nước thải, các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh; quy hoạch xây dựng, các quy hoạch liên quan và điều kiện cụ thể, khả năng cân đối ngân sách của địa phương để xem xét, quyết định lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phi tập trung phù hợp cho các dự án, đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn khi xả ra môi trường, trên cơ sở đó tổ chức lập hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai thực hiện theo quy định.

Trong đó lưu ý việc áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung đối với các dự án này phải tính đến khả năng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tương lai theo quy hoạch được duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phương án xử lý nước thải của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO