Chính trị

Quán triệt sâu sắc quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

N.ĐOAN 05/02/2024 19:03

Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, tạo nhận thức đầy đủ, để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tại Công văn số 2312 ngày 2/2/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt Quy định số 131 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực nghiêm Quy định 131, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tổ chức quán triệt Quy định số 131 đến cán bộ, công chức trong hệ thống ngành kiểm tra toàn tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; quy định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm.

Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt Quy định số 131 đến cán bộ, công chức trong hệ thống ngành thanh tra và các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật, chương trình, kế hoạch và quy trình, nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong hoạt động thanh tra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, nếu phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì kịp thời kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quán triệt sâu sắc quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO