Xã hội

Quảng Nam ban hành kế hoạch công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

AN BÌNH 17/02/2024 13:52

(QNO) - Nhằm nâng cao vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

images.baoquangnam.vn-storage-newsportal-2023-4-10-141030-_tnb-45800.jpg
Hạnh phúc gia đình. Ảnh: L.T.K

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”, Quảng Nam tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp trong gia đình góp phần tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển đất nước.

Về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, trong năm 2024, phấn đấu 84% gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình. Đặc biệt quan tâm số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số.

Phấn đấu 84% gia đình được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị tốt đẹp của gia đình hiện đại.

Phấn đấu 84% địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã. 84% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phấn đấu 90% vụ việc bạo lực gia đình (BLGĐ) được giải quyết theo quy định pháp luật. 100% người bị bạo lực được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu. 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó BLGĐ nhằm giảm tác hại của BLGĐ, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em.

Thực hiện chương trình phòng chống BLGĐ trong tình hình mới đến năm 2025, phấn đấu trên 65% người có nguy cơ bị BLGĐ được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó. 92% số người bị BLGĐ khi phát hiện được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và chăm sóc sức khỏe đạt. Tỷ lệ người có hành vi BLGĐ khi phát hiện được tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng kiểm soát hành vi bạo lực đạt 80%.

90% địa phương có cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em thực hiện các nhiệm vụ phòng chống BLGĐ tại cộng đồng. 92% xã, phường, thị trấn duy trì mô hình phòng chống BLGĐ.

Thực hiện chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, phấn đấu 68% số hộ gia đình tham gia đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 75% hộ gia đình được cung cấp thông tin về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

75% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. 90% đơn vị cấp xã hằng tháng có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở.

Phấn đấu hằng năm 100% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam ban hành kế hoạch công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO