Giảm nghèo - An sinh

Quảng Nam: Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

TÂY BÌNH 07/03/2024 06:58

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2024.

Theo đó, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các chỉ thị, quyết định của Trung ương; nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về giảm nghèo bền vững; quy định hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn giai đoạn 2021 - 2025 và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng...

Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến 18/11 hàng năm, chăm lo tết cho người nghèo. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, địa bàn nghèo.

Ưu tiên thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, phấn đấu cùng chính quyền các cấp hoàn thành mục tiêu giảm 2.900 hộ nghèo theo mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh năm 2024.

Vận động kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 15.735 nhà ở để ổn định cuộc sống...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giao Ban Phong trào, Tổ giúp việc tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh, Ban Vận động thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua và báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm vào ngày 15/6/2024, cuối năm gửi trước ngày 20/11/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam: Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO