Chính quyền - đoàn thể

Quảng Nam lấy kết quả phân loại công tác dân vận chính quyền làm tiêu chí xét thi đua cuối năm

N.ĐOAN 08/05/2024 11:34

(QNO) - Vào tháng 11 hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tự đánh giá, phân loại công tác dân vận chính quyền căn cứ cơ sở tiêu chí, thang điểm được quy định, ban hành kèm Quyết định 1094 ngày 7/5/2024 của UBND tỉnh.

anh-minh-hoa-dan-van-chinh-quyen.jpg
Quảng Nam ban hành quy định 10 tiêu chí đánh giá, phân loại công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.Đ

UBND tỉnh nêu rõ, kết quả đánh giá, kết quả phân loại việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp là tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng cuối năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc đánh giá, phân loại được thực hiện dựa trên 10 tiêu chí, theo thang điểm 100, gồm: Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai, thực hiện công tác dân vận; Thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thực hiện công tác cải cách hành chính; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn minh; Thực hiện quy chế dân chủ; Công tác vận động Nhân dân, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia quản lý nhà nước; Thực hiện công tác tiếp dân; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; điểm thưởng.

Mỗi tiêu chí quy định một hoặc nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị, địa phương với tổng số là 100 điểm. Trong đó, tổng số điểm tối đa tương ứng với các tiêu chí là 90/100 điểm, 10 điểm còn lại do cơ quan cấp trên đánh giá thưởng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có cách làm hay, sáng tạo, thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định.

Đồng thời người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm đó phải được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Về cách chấm điểm từng mục của tiêu chí, tại Quy định ban hành kèm Quyết định 1094 của UBND tỉnh, thực hiện tốt các nội dung khi được chấm điểm tối đa. Hoàn thành ở mức độ khá khi đạt được 70% tổng số điểm trở lên. Hoàn thành ở mức độ trung bình khi đạt được 50% tổng số điểm trở lên. Hoàn thành ở mức độ kém khi đạt được dưới 50% điểm. Trường hợp không đạt khi không có điểm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tự đánh giá, chấm điểm theo từng tiêu chí phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo để xác minh mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm. Đối với các tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương thì có trách nhiệm giải trình căn cứ chấm điểm bằng văn bản kèm theo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam lấy kết quả phân loại công tác dân vận chính quyền làm tiêu chí xét thi đua cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO