Giảm nghèo - An sinh

Quảng Nam phân bổ hơn 12 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

ĐĂNG NGUYÊN 08/06/2024 16:41

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trần Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 1357 phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Từ công tác kết nghĩa, rất nhiều mô hình sinh kế được hỗ trợ giúp đồng bào miền núi phát triển. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Từ nguồn kinh phí này, dự kiến sẽ phân bổ triển khai hỗ trợ các mô hình sinh kế phát triển miền núi. Ảnh: Đ.N

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng (kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương hơn 10,7 tỷ đồng và nguồn kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh hơn 1,5 tỷ đồng).

Từ nguồn kinh phí này, dự kiến sẽ chi thực hiện cho các dự án 2 - đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo hơn 8,7 tỷ đồng và tiểu dự án 1 (dự án 6) - giảm nghèo về thông tin hơn 3,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định

z5397908268082_c460d52ee01abecc8863dfe614e5661c.jpg
Hơn 3,5 tỷ đồng dành cho mục tiêu giảm nghèo về thông tin. Ảnh: Đ.N

UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối, bố trí kinh phí đối ứng của địa phương để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Ngoài ra, các Sở LĐ-BT&XH, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam phân bổ hơn 12 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO