Chính trị

Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

NGUYÊN ĐOAN 06/03/2024 16:48

(QNO) - Sáng nay 6/3, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 7 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết.

anh-pctn-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: N.Đ

Phiên họp đã đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh năm 2023; phướng hướng, nhiệm vụ năm 2024 và cho ý kiến đối với các vấn đề liên quan.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

Công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân.

Trong đó, nổi bật là đã chỉ đạo đẩy mạnh, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm liên quan đến các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ kỷ luật 5 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách (tăng 150%), 352 đảng viên (tăng 27%); với các hình thức khiển trách 311, cảnh cáo 38, cách chức và khai trừ 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kỷ luật 10 tổ chức đảng (tăng 400%); với các hình thức khiển trách 5, cảnh cáo 5 tổ chức đảng và kỷ luật 138 đảng viên với các hình thức khiển trách 62, cảnh cáo 30, khai trừ 45 đảng viên.

Đến nay, việc tổ chức các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo đã đi vào nền nếp; sau các phiên họp, cuộc họp đều có ban hành Thông báo kết luận, các văn bản liên quan để chỉ đạo triển khai thực hiện. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quyết định phân công các thành viên Ban Chỉ đạo đảm bảo phù hợp với các quy định của Đảng.

anh-pctn-2.jpg
Quang cảnh phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh sáng 6/3. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết - Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh nêu rõ: Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh với một quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, chặt chẽ và đồng bộ hơn, Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23 ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy và thực hiện nghiêm các văn bản kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về công tác PCTN, tiêu cực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực, đẩy mạnh xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương trong đấu tranh PCTN, tiêu cực. Chủ động nắm bắt tình hình để chỉ đạo, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh, nổi cộm, nhất là liên qua đến lĩnh vực đất đai…

Chỉ đạo các giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện hiệu quả Kết luận số 14 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Nghị định số 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO