Giảm nghèo - An sinh

Quảng Nam tổ chức giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024

LÊ DIỄM 15/03/2024 10:54

(QNO) - Năm 2024 UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện giám sát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Mục đích giám sát nhằm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện ở các cấp địa phương.

Đồng thời xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện.

Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình mục tiêu này.

trong-rung.jpg
Việc thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo sẽ được giám sát trong toàn tỉnh. Ảnh: D.L

Việc giám sát được thực hiện theo từng cấp, từ thôn, xã đến huyện, tỉnh định kỳ 6 tháng, đánh giá tổng kết cả năm và đột xuất khi cần thiết.

Năm 2024 sẽ tập trung đánh giá công tác quản lý thực hiện chương trình mục tiêu gồm: Kết quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện; công tác điều phối, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá.

Ngoài ra, xem xét tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao...

20201121_095005.jpg
Hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm. Ảnh: D.L
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam tổ chức giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO