Triển vọng từ nuôi cá lồng bè trên sông Trường Giang ở xã Duy Nghĩa

PHAN HẢI - NGUYỄN QUỲNH |

(QNO) - Những năm gần đây, mô hình nuôi cá lồng bè trên sông Trường Giang ở xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

TAGS