Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hoàn thành hội thi tàu, xuồng, xe tốt và hội thao huấn luyện tàu năm 2022

P.V |

(QNO) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa bế mạc hội thi tàu, xuồng, xe tốt và hội thao huấn luyện tàu cấp Bộ Tư lệnh Vùng năm 2022.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia nội dung thi tàu tốt. Ảnh: P.V
Các cán bộ, chiến sĩ tham gia nội dung thi tàu tốt. Ảnh: P.V

Trong quá trình tổ chức, mặc dù cường độ thi cao với 10 nội dung thi, các tàu, xuồng, xe và cán bộ, chiến sĩ tham gia thi đã tập trung khắc phục khó khăn, cơ bản nắm được nội dung yêu cầu, chất lượng các bài thi lý thuyết và thực hành tương đối đồng đều. Tỉ lệ phần trăm khá giỏi ở một số môn cao,trong suốt cuộc thi không có thí sinh vi phạm quy chế thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị.

Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ cho các tàu đạt giải cao trong hội thi - hội thao. Ảnh: P.V
Đại tá Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao cờ cho các tàu đạt giải cao trong hội thi - hội thao. Ảnh: P.V

Bế mạc hội thi tàu, xuồng, xe tốt  và hội thao huấn luyện tàu năm 2022, ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn diện cho tàu CSB 4032, giải Nhì cho tàu CSB 2013, giải Ba cho tàu CSB 2016.

Ngoài ra, còn có 17 giải các chuyên ngành được trao cho tàu, xuồng, xe và 14  giải  cá nhân được trao cho cán bộ, chiến sĩ có thành tích tốt. 

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính uỷ Vùng CSB 2 trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong hội thi - hội thao. Ảnh: P.V
Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong hội thi - hội thao. Ảnh: P.V

Hội thi, hội thao  là dịp quan trọng để cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch huấn luyện, khắc phục các hạn chế, khai thác tối đa, có hiệu quả tính năng những vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, đặc biệt là các vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Những nội dung còn thiếu, yếu được chỉ ra tại hội thi - hội thao sẽ được Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện bổ sung, sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện tốt khẩu hiệu "Giỏi một vị trí, thuần thục nhiều vị trí", phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2022.

TAGS

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khai mạc hội thi tàu, xuồng, xe tốt - hội thao huấn luyện tàu năm 2022

T.C |

(QNO) - Chiều 5.10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, Núi Thành) khai mạc hội thi tàu, xuồng, xe tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2022.