Công an tỉnh nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy

THÀNH CÔNG - MINH TUẤN |

(QNO) - Ngày 18.3, Công an tỉnh tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, hiện đại hóa Trung tâm thông tin chỉ huy.

Trung tâm có 19 camera lắp đặt tại 14 điểm trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và sẽ được mở rộng hơn trong thời gian tới. Ảnh: MINH TUẤN
Trung tâm có 19 camera lắp đặt tại 14 điểm trên địa bàn TP.Tam Kỳ và sẽ được mở rộng hơn trong thời gian tới. Ảnh: MINH TUẤN

Trung tâm thông tin chỉ huy sẽ là một trong những hệ thống phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ của Công an tỉnh trong thời gian đến. Trong đó có công tác tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phức tạp xảy ra. Đây là đầu mối tiếp nhận, xử lý các thông tin, kịp thời báo cáo, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống, vụ việc liên quan an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, Công an tỉnh được Bộ Công an quan tâm đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa Trung tâm thông tin chỉ huy, trong đó lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh công cộng với 19 camera tại 14 điểm trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Qua thời gian tích cực triển khai thực hiện các hạng mục, đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

TAGS