Công an TP.Tam Kỳ thi tìm hiểu công tác nghiệp vụ cơ bản

THÀNH CÔNG - QUỐC HUY |

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa tổ chức hội thi tìm hiểu công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân năm 2022.

Tham gia hội thi có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an 13 xã, phường và 6 đội nghiệp vụ Công an TP.Tam Kỳ. Hội thi gồm 2 nội dung: thi trắc nghiệm và thi viết tự luận về thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ, sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động để đưa công tác nghiệp vụ cơ bản đi vào chiều sâu trong thực tiễn công tác.

Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó nâng cao kiến thức đáp ứng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ để phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới.

TAGS