Hơn 738.000 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt trong tháng cao điểm

T.C |

(QNO) - UBND tỉnh ngày 24/5 đã ban hành kế hoạch triển khai đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID) trên địa bàn tỉnh.

 
 Các sở, ngành, đơn vị được chỉ đạo tích cực tham gia đợt cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID).

Đợt cao điểm được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Thông qua đợt cao điểm, giúp người dân có “công cụ” thật sự thuận tiện (là 1 trong 7 phương thức) thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc triển khai định danh điện tử, là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ chuyển đổi số.

Trong đợt cao điểm này, Quảng Nam đặt mục tiêu 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ) cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID đã có để truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đến hết 30/6, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc kích hoạt được hơn 738.000 tài khoản định danh điện tử, tiến đến đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn mỗi thôn, tổ dân phố được kích hoạt ứng dụng định danh điện (VNeID).

Đợt thi đua với chủ đề “Đến từng nhà, rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ nhân dân”, các đơn vị, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền về tiện ích của căn cước công dân và ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử. Cùng với đó, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử cho người dân.

Đợt thi đua cao điểm được thực hiện từ ngày 27/5/2023 đến ngày 30/6/2023.

TAGS