Thẩm định công trình “Lịch sử Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)”

THÀNH CÔNG - QUỐC HUY |

(QNO) - Ngày 17.6, tại TP.Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức thẩm định công trình khoa học “Lịch sử Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)”.

Hội đồng thẩm định đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại buổi thẩm định cuốn sách. Ảnh: Q.H
Hội đồng thẩm định đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào công trình “Lịch sử Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)”. Ảnh: Q.H

Qua hơn 6 tháng, dự thảo “Lịch sử Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)” được Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức biên soạn công phu, tỉ mỉ, khách quan. Dự thảo đã khái quát chặng đường lịch sử vẻ vang 21 năm đầy khó khăn, gian khổ, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an 2 địa phương. Đồng thời gắn liền với những sự kiện, hình ảnh lịch sử tiêu biểu, những thành tích nổi bật và quá trình lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an đối với lực lượng công an 2 địa phương trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi thẩm định, dự thảo “Lịch sử Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)” nhận được nhiều ý kiến góp ý của hội đồng thẩm định; đồng thời gợi mở nhiều vấn đề để ban biên soạn tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện. Dự kiến tập sách “Lịch sử Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1975 - 1996)” được phát hành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2020).

TAGS