Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh

A.B 23/01/2024 08:52

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam.

Phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh thành lập tại trang thông tin điện tử có tên miền: https://quanlydon.quangnam.gov.vn.

Phần mềm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, thống kê và thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh hoạt động bảo đảm nguyên tắc tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giải quyết khiếu nại, tố cáo và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Việc trả lời của các cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan.

Yêu cầu đơn phải được gửi, chuyển, hướng dẫn đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật. Người tố cáo phải được đảm bảo bí mật thông tin tuyệt đối.

Thanh tra tỉnh điều hành, giám sát và báo cáo hoạt động chung của phần mềm, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quy chế sử dụng phần mềm.

Cơ quan tham gia giải quyết (gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn) có trách nhiệm phối hợp, cập nhật kịp thời tình hình tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, công khai quá trình và kết quả giải quyết trên phần mềm.

Quy trình hoạt động phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam gồm:

1. Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo:

 
      2. Quy trình xử lý đơn phản ánh, kiến nghị:
 

Đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đủ điều kiện xử lý nhưng chưa được thụ lý và cá nhân, tổ chức gửi đơn đã yêu cầu rút đơn ở bước 1 của quy trình xử lý đơn thì chọn hình thức xử lý “Công dân rút đơn” và tham mưu lãnh đạo lưu đơn này, kết thúc quy trình.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO