Sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, sự nghiệp ở Núi Thành: Gọn nhưng chưa hiệu quả

TRÚC VĂN 16/01/2024 07:45

Thời gian qua, huyện Núi Thành thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đạt kết quả đáng kể. Tuy nhiên, qua thực tế vẫn còn nhiều khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ.

Núi Thành điều động, bổ nhiệm cán bộ củng cố bộ máy. Ảnh: V.P
Núi Thành điều động, bổ nhiệm cán bộ củng cố bộ máy. Ảnh: V.P

Từ năm 2017, Núi Thành tiến hành giải thể, sáp nhập một số phòng, ban trực thuộc huyện có cùng chức năng, nhiệm vụ; sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao và truyền thanh - truyền hình…

Kết quả, tính đến năm 2023, biên chế hành chính các phòng, ban thuộc huyện giảm 21 người, tỷ lệ 18,26%; sự nghiệp giảm 172 người; giảm 51 cán bộ - công chức cấp xã và 134 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 35 thôn - khối phố; giảm 381 cán bộ thôn, khối phố.

Qua đó, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thôn, xã ở địa phương có tinh gọn, tuy nhiên những thách thức, khó khăn cần được giải quyết là rất lớn.

Thực tế cho thấy, một số địa phương, đơn vị chưa thật sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế trong các cơ quan, đơn vị. Một số cấp ủy địa phương có tâm lý muốn ổn định, ngại xáo trộn nên chưa kiên quyết xây dựng đề án tinh giản biên chế, chưa có kế hoạch, lộ trình tinh giản biên chế cụ thể.

Một số cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập nhiệm vụ khá nặng nề, lại không đồng nhất, hoạt động thiếu hiệu quả, dẫn đến buộc phải chia tách hoặc thành lập mới. Công tác sắp xếp nhân sự bước đầu cũng chỉ dừng ở việc xem xét, bố trí lại con người, vị trí làm việc, chứ chưa chú trọng củng cố bộ máy tổ chức, cắt giảm mạnh nhân lực theo hướng tinh gọn.

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự mạnh dạn, khách quan trong việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế...

Theo ông Bùi Văn Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành, thời gian đến, giải pháp để sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quy định của Đảng; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương.

Rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện để sửa đổi, bổ sung, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, thực hiện đúng, đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định...

“Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tránh tình trạng vì lợi ích cá nhân trong quá trình tinh giản biên chế.

Thực hiện minh bạch, công bằng, công khai, dân chủ, kiên quyết đánh giá đúng, công bằng năng lực, mức độ hoàn thành công việc của cán bộ - công chức - viên chức trong sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập” - ông Bùi Văn Hoàng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, sự nghiệp ở Núi Thành: Gọn nhưng chưa hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO