Ban Chỉ đạo 138 tỉnh

Kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Nam

P.V |

(QNO) - Ngày 22/5, UBND tỉnh có Quyết định 1014 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh).