ca nhiễm

Ngày 22.9, Quảng Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Ngày 22.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, trong ngày Quảng Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào.

Ngày 21.9, Quảng Nam có 2 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 21.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 2 ca bệnh ghi nhận trong ngày. 

Ngày 20.9, Quảng Nam có 3 ca mắc Covid-19 tại thị xã Điện Bàn

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 20.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 3 ca bệnh ghi nhận trong ngày. 

Ngày 19.9, Quảng Nam có 13 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 19.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 13 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 18.9, Quảng Nam có 3 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 18.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 3 ca bệnh ghi nhận trong ngày. 

Ngày 17.9, Quảng Nam có 1 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 17.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 1 ca bệnh ghi nhận trong ngày. 

Ngày 16.9, Quảng Nam có 6 ca mắc Covid-19 tại thị xã Điện Bàn

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 16.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 6 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 15.9, Quảng Nam có 9 ca mắc Covid-19 tại thị xã Điện Bàn

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 15.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 9 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 14.9, Quảng Nam có 14 ca mắc Covid-19 trong đó 12 ca tại thị xã Điện Bàn

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 14.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 14 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 13.9, Quảng Nam có 7 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 13.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 7 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 12.9, Quảng Nam có 12 ca mắc Covid-19, đều liên quan đến Công ty Giày Rieker

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 12.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 12 ca bệnh ghi nhận trong ngày. 

Ngày 11.9, Quảng Nam có 14 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

* Chuỗi lây nhiễm tại Điện Bàn lên 39 ca

(QNO) - Tối nay 11.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 14 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Sáng nay 11.9, Quảng Nam thêm 11 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế thông tin, sáng nay 11.9 Quảng Nam ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 9 trường hợp liên quan Công ty Giày Rieker.

Ngày 10.9, Quảng Nam có 16 ca mắc Covid-19 tại thị xã Điện Bàn

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 10.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 16 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 9.9, Quảng Nam có 10 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 9.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 10 ca bệnh ghi nhận trong ngày. 

Ngày 7.9, Quảng Nam có 10 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 7.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 10 ca bệnh ghi nhận trong ngày. 

Ngày 4.9, Quảng Nam không có ca mắc Covid-19 mới

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 4.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin hôm nay không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Ngày 3.9, Quảng Nam có 3 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 3.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 3 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 2.9, Quảng Nam có 4 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 2.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 4 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 1.9, Quảng Nam có 3 ca mắc Covid-19, đều là F1 đã được giám sát cách ly

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 1.9, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 3 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 31.8, Quảng Nam có 3 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 31.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 3 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 30.8, Quảng Nam có 10 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 30.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 10 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 29.8, Quảng Nam có 4 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 29.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 4 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Ngày 28.8, Quảng Nam có 13 ca mắc Covid-19

MINH TẠO |

(QNO) - Tối nay 28.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 13 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm: