cán bộ không chuyên trách cấp xã

Thực hiện chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Xem xét nâng mức phụ cấp

HÀN GIANG |

Từ kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và ghi nhận thực tế, tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cần giải quyết kịp thời chế độ chính sách

HÀN GIANG |

Đó là một trong các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh sau khi khảo sát về tổ chức, hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã thành lập mới. 

Hơn 770 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ nghỉ việc sau khi sắp xếp lại bộ máy

ANH ĐÔNG |

Nếu HĐND tỉnh thông qua, mỗi cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do dôi dư trong quá trình sắp xếp bộ máy được hỗ trợ gần 30 triệu đồng/người. Tổng kinh phí mà ngân sách phải chi để hỗ trợ hơn 22,5 tỷ đồng.