cấp độ dịch

Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch Covid-19

Theo suckhoedoisong.vn |

(QNO) - Theo hướng dẫn mới nhất, vẫn có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch Covid-19 nhưng có thay đổi về chỉ số đánh giá.

[VIDEO] - Phòng chống dịch trong tình hình mới

HỒ QUÂN |

(QNO) – Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những đánh giá các cấp độ dịch chính xác và ban hành những phương án chống dịch hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn. Từ đó, dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch.

Nam Trà My, Phước Sơn và 5 xã có cấp độ dịch Covid-19 ở nguy cơ rất cao

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Căn cứ theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cập nhật đánh giá cấp độ dịch Covid-19 hiện nay của Quảng Nam là cấp 2 - nguy cơ trung bình.

Cấp độ dịch Covid-19 của Quảng Nam thuộc cấp 2

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 19.10, Sở Y tế thông báo cấp độ dịch của Quảng Nam theo Nghị quyết 128 (ngày 11.10.2021) của Chính phủ và Quyết định 4800 (ngày 12.10.2021) của Bộ Y tế.