cây mai dương

Khó tiêu diệt cây mai dương

GIANG BIÊN - MINH TÂN |

Hiện nay tại các tuyến kênh mương, hay dọc theo hai bên tuyến quốc lộ 1 qua huyện Thăng Bình, cây mai dương sinh sôi nảy nở tràn lan với mật độ dày đặc, gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của nông dân. Đối với những tuyến kênh mương chính, bà con nông dân đã tự chặt bỏ, thậm chí chất thành những đống lớn để đốt, tuy nhiên chưa thể tiêu diệt được loại cây này.