chuyến công du

Chuyến công tác tới Cuba và Hoa Kỳ của Chủ tịch nước khẳng định vị thế, uy tín mới của Việt Nam

P.V |

(QNO) - Chuyến công tác đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tiếp tục khẳng định Việt Nam là bạn bè tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm.