Cục Biến đổi khí hậu

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật về bảo vệ tầng ozon

HÀ AN |

(QNO) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chương trình môi trường Liên hiệp quốc, Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và môi trường phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề “Bảo vệ tầng ozon để bảo vệ khí hậu trái đất”.