Đảng Cộng sản Việt Nam

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 126 quần chúng

TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Từ ngày 8 - 11/11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 126 quần chúng đến từ 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đại hội XIII - Chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh!

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Qua gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức lẫn cơ hội đối với sự phát triển của đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đồng thời tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bao nhiêu lợi ích đều là vì dân

Theo TTXVN |

(QNO) - Chín mươi mùa xuân qua, cứ vào ngày 3.2 này, đất nước lại hân hoan kỷ niệm sự kiện trọng đại làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Thư viện tỉnh trưng bày sách báo mừng Đảng, mừng xuân

CHÂU NỮ |

(QNO) - Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách báo hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Ra sức gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), sáng 16.1, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, dưới hình thức trực tuyến toàn quốc.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Đảng Cộng sản Việt Nam

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay 16.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.