danh mục đầu tư

Phê duyệt 2 dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại Quế Sơn

LINH CHÂU |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 7 năm 2022, với 2 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Quảng Nam phê duyệt danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù giai đoạn 2022 - 2025

BÍCH HẠNH |

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định ban hành Danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025.

Quảng Nam phê duyệt 6 dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh

A.B |

(QNO) - Ngày 14.7, UBND tỉnh có Quyết định 1875 phê duyệt danh mục 6 dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 5.2022.

Nam Giang kiến nghị điều chỉnh một số danh mục đầu tư năm 2022

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều nay 4.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh làm việc với UBND huyện Nam Giang về thực hiện chương trình năm 2022 và giai đoạn 1 (2021 - 2025).