dịch bệnh động vật

Điện Bàn nỗ lực khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành liên quan và chính quyền các địa phương của thị xã Điện Bàn tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nên hiện giờ những loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi đã cơ bản được khống chế, dập tắt.

Quảng Nam được hỗ trợ 10 nghìn lít hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật

TÙNG CHI |

(QNO) - Bộ NN&PTNT đã quyết định hỗ trợ Quảng Nam 10 nghìn lít hóa chất Benkocid để phòng chống dịch bệnh động vật.

Chủ động phòng chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh Covid-19

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 28.9, UBND tỉnh ban hành Công văn 6691 yêu cầu thực hiện phòng chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.