đô thị loại IV

Công bố quyết định thị trấn Núi Thành mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 13.7, UBND huyện Núi Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV thuộc tỉnh Quảng Nam.

Công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Bộ Xây dựng vừa có quyết định công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) của huyện Núi Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

Công nhận thị trấn Núi Thành đạt chuẩn đô thị loại IV

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 29.9, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) của huyện Núi Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Vóc dáng mới cho đô thị Ái Nghĩa

BÍCH LIÊN |

Thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) được định hướng là đô thị trung tâm, mở ra cơ hội kết nối, liên kết vùng. Ái Nghĩa đang chờ những bứt phá, xây dựng một đô thị năng động, hướng tới đạt chuẩn đô thị loại IV bằng các giải pháp đồng bộ.

Núi Thành phấn đấu lên thị xã

THÀNH CÔNG - VĂN PHIN |

Với 94,68/100 điểm, cơ bản đủ điều kiện đạt chuẩn đô thị loại IV, song vẫn còn đó nhiều thách thức trong việc phát triển thị xã Núi Thành theo hướng hiện đại, bền vững. 

Núi Thành cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV

H.PHÚC |

Chiều 15.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với huyện Núi Thành về thực hiện đề án công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4.

Ái Nghĩa hướng đến đô thị loại IV: Còn nhiều thách thức

CÔNG TÚ |

Mục tiêu phấn đấu xây dựng thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020 đang gặp phải nhiều thách thức, mà nếu chỉ có quyết tâm thôi thì chưa đủ.