giải thể

Quảng Nam giải thể 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19

M.L |

(QNO) - Hôm nay 25.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3464 giải thể 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 kể từ 14 giờ cùng ngày.

Giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 24.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2717 giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam.

Số lượng doanh nghiệp giải thể giảm gần 40%

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam có 77 doanh nghiệp (DN) giải thể trong 6 tháng đầu năm, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Giải thể các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2516/QĐ-UBND giải thể 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 (được thành lập tại Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 28.7.2020 của UBND tỉnh) từ 6 giờ ngày 13.9.2020.

Giải thể Quỹ bảo trì đường bộ Quảng Nam

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND giải thể Quỹ bảo trì đường bộ Quảng Nam. Việc giải thể nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13.1.2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.