Giải thưởng Hồ Chí Minh

Ấn tượng Giáo sư Hoàng Châu Ký

NSND HUỲNH HÙNG |

(QNO) - Rất vinh dự cho gia đình và quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng khi Giáo sư Hoàng Châu Ký được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật. Buổi lễ trọng thể được tổ chức tại Hà Nội ngày 19/5.

Quảng Nam có 3 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật

QUẾ HÀ |

(QNO) - Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VH-TT&DL tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2022.

Quảng Nam có 3 hồ sơ được đề nghị tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật

QUẾ HÀ |

(QNO) - Ngày 30.12, Bộ VH-TT&DL đăng tải danh sách hồ sơ do Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2021.