Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng

Ban hành quy định Giải thưởng VHNT Đất Quảng và Tặng thưởng VHNT Quảng Nam

HÀ AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1438 ban hành quy định về Giải thưởng Văn học - nghệ thuật (VHNT) Đất Quảng và Tặng thưởng VHNT Quảng Nam.

Quy định mức chi giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và giải thưởng văn học - nghệ thuật Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16 quy định nội dung mức chi giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng và giải thưởng văn học - nghệ thuật (VHNT) tỉnh Quảng Nam.

Công nhận 59 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng

XUÂN HIỀN |

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng lần thứ III (2014 - 2018).