hạn chế tín dụng đen

Ngăn ngừa tín dụng đen

THÀNH CÔNG - HỒ QUÂN |

Thời gian qua, Công an tỉnh tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Vốn chính sách góp sức xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN QUANG |

(QNO) - Tín dụng chính sách đã tiếp sức các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) như nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục đào tạo, môi trường... Đặc biệt, giúp người dân đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng lừa đảo với chiêu "lãi suất thấp"

P.V |

(QNO) - Bộ Công an ngày 28/4 đưa ra cảnh báo thủ đoạn lừa đảo với chiêu mạo danh ngân hàng, các tổ chức tín dụng cho vay trực tuyến với lãi suất rất thấp.