heo cỏ

Bảo tồn nguồn gen heo cỏ miền núi Quảng Nam

HOÀNG LIÊN |

TS.Lương Thị Thủy - Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam và cộng sự đã xây dựng một số mô hình nuôi heo cỏ nhằm bảo tồn, phát triển nguồn gen bản địa.

Thuần chủng nguồn gen heo cỏ, gà tre bản địa Quảng Nam

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 25.8, Sở KH&CN tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Thuần chủng nguồn gen heo cỏ Sus domesticus, gà tre Gallus sp tỉnh Quảng Nam”. Đây là nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh do Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam chủ trì, TS. Lương Thị Thủy chủ nhiệm.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi heo cỏ địa phương

VĂN THANH |

(QNO) - Đề tài “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng mô hình chăn nuôi heo cỏ địa phương theo hướng bền vững tại huyện Nam Giang” do Trung tâm Khoa học và công nghệ Quảng Nam chủ trì, triển khai thực hiện từ tháng 6.2019 đến tháng 2.2021 vừa được nghiệm thu.

Triển vọng nuôi heo cỏ ở các xã miền núi của Núi Thành

TRƯỜNG GIANG |

(QNO) - Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành vừa tổ chức hội thảo “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào bảo tồn, phát triển giống heo cỏ địa phương tại các xã miền núi của huyện Núi Thành”.