Hội đồng Đội

Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo

THU SƯƠNG - HỒ QUÂN |

(QNO) - Từ khi Hội đồng Đội huyện Thăng Bình triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”, học sinh tiểu học và THCS có những giờ giải lao thú vị, bổ ích và rèn luyện sức khỏe.