Hội người mù

Người truyền nội lực sống

LÊ QUÂN |

Một thương binh nặng với cả 2 mắt đều mù nhưng nỗ lực trong cuộc sống khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Từ câu chuyện nuôi dạy con nên người đến những cống hiến vì cộng đồng, bao giờ cũng khiến ông tất bật, ngược xuôi...

Hội Người mù TP.Hội An vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ hội viên

PHAN SƠN |

Trong 2 ngày (11&12.5), Hội Người mù TP.Hội An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Quảng Nam có 1.504 tổ chức hội quần chúng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam hiện có 1.504 tổ chức hội quần chúng, gồm 54 hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh (trong đó có 14 hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ), 138 hội hoạt động trong huyện, 1.312 hội hoạt động trong xã.

Hội Người mù huyện Duy Xuyên không còn hộ hội viên nghèo

TUYẾT MAI |

(QNO) - Hội Người mù huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và tuyên dương các điển hình tiên tiến.

Hội Người mù Núi Thành quan tâm tạo việc làm cho hội viên

ÁI LY |

(QNO) - Ngày 9.1, Hội Người mù huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.