kỷ cương hành chính

Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

TÙNG CHI - AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.