Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

A.B 27/04/2023 16:44

(QNO) - Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn 2577 yêu cầu tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đặc biệt là người đứng đầu. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực thi các quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực thi công vụ của CBCCVC tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và chủ tịch UBND các địa phương tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đảm bảo chuẩn mực về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và quy chế làm việc của từng đơn vị, địa phương.

Người đứng đầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ CBCCVC. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý CBCCVC vi phạm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, những việc CCVC không được làm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn.

Rà soát, đẩy mạnh ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; ủy quyền tối đa theo quy định cho công chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO