kỷ luật đảng viên

Kỷ luật 4 tổ chức đảng và 132 đảng viên

N.Đ |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp kiểm tra 189 tổ chức đảng và 423 đảng viên (có 242 cấp ủy viên). Trong đó, Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng và 6 đảng viên; các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng.

Quý I/2023, xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 24 đảng viên vi phạm

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Ngày 4/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, trong quý I/2023, cấp ủy các cấp kiểm tra 30 tổ chức đảng, 85 đảng viên. Trong đó, Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Đến nay, cấp ủy các cấp đã kết luận kiểm tra đối với 26 tổ chức đảng, 81 đảng viên.

Kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 247 tổ chức đảng, 718 đảng viên; giám sát chuyên đề 181 tổ chức đảng, 509 đảng viên.

Nhiều đảng viên bị kỷ luật do vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm

NGUYÊN ĐOAN |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, trong quý 1 - 2022 cấp ủy các cấp kiểm tra 54 tổ chức đảng và 139 đảng viên (có 28 cấp ủy viên); đến nay cấp ủy các cấp đã kết luận kiểm tra 7 tổ chức đảng, 75 đảng viên. 

Năm 2021, kỷ luật 391 tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

NGUYÊN ĐOAN |

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, trong năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 736 tổ chức đảng và 2.096 đảng viên (có 899 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 677 tổ chức đảng và 1.466 đảng viên (có 827 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra, giám sát, phát hiện và thi hành kỷ luật 1 đảng viên vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 3 đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh kỷ luật 25 đảng viên vi phạm

NGUYÊN ĐOAN |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, năm 2020 đã tiến hành kiểm tra 1 đảng ủy và 1 UBKT đảng ủy cơ sở về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. 

Năm 2020, có 356 đảng viên bị thi hành kỷ luật

NGUYÊN ĐOAN |

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh - người phát ngôn của UBKT Tỉnh ủy cho biết, năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành kiểm tra 721 tổ chức đảng và 1.649 đảng viên (trong đó, có 864 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 537 tổ chức đảng và 1.074 đảng viên (trong đó, có 625 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). 

Tháng 8, thi hành kỷ luật 8 đảng viên vi phạm

TÙNG CHI |

(QNO) - Báo cáo của Tỉnh ủy cho biết, trong tháng 8, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng. Trong tháng, ban thường vụ cấp ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên; giám sát chuyên đề 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên.

Duy Xuyên: Thi hành kỷ luật 11 đảng viên trong 9 tháng

HOÀNG THƠ |

(QNO) - Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện Duy Xuyên kết nạp được 41 đảng viên mới, đạt 41% so với nghị quyết. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành 134 cuộc kiểm tra, giám sát; nội dung bám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra và những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm. Ngoài ra tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên.