Luật Lâm nghiệp

Hiệp Đức phát hiện, xử lý hàng chục vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

VĂN MINH - ANH ĐÔNG |

HĐND huyện Hiệp Đức cho biết vừa tổ chức giám sát chuyên đề thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020.

Tổ chức “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Thực thi FLEGT để chống thương mại gỗ lậu

TRẦN HỮU |

Cuối tháng 2.2020, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). Đây được xem là hướng đi đúng để ngăn chặn thương mại gỗ lậu.