Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật Quảng Nam

21 tác phẩm được trao Tặng thưởng VH-NT Quảng Nam năm 2022

T.B - C.N |

(QNO) - Sáng nay 15/2, Hội Văn học - nghệ thuật (VH-NT) Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.

Tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2022: Đậm đà sắc Quảng

BẢO ANH |

Mỗi người một phong cách, một phương thức thể hiện, nhưng hầu hết tác phẩm dự xét Tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2022 ở các loại hình lại dường như có chung điểm xuất phát trong cảm hứng sáng tạo: Từ Quảng Nam, về Quảng Nam, cho Quảng Nam... Sắc màu và hồn vía xứ Quảng, nhờ vậy mà đậm đà...

20 tác phẩm đạt Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hai mươi tác phẩm đạt Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2021, gồm 3 giải A, 6 giải B, 6 giải C, 5 giải khuyến khích với tổng giá trị tặng thưởng 105 triệu đồng.

Ban hành quy định Giải thưởng VHNT Đất Quảng và Tặng thưởng VHNT Quảng Nam

HÀ AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1438 ban hành quy định về Giải thưởng Văn học - nghệ thuật (VHNT) Đất Quảng và Tặng thưởng VHNT Quảng Nam.