thôn Bãi Hương

Bộ phận quản lý cộng đồng tại thôn Bãi Hương nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam

T.LỘ |

(QNO) - Bộ phận quản lý cộng đồng thuộc Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An) vừa nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 do Bộ Tài nguyên và môi trường trao tặng.